Premijer
 
 

Stan tip 3.

 
Stan broj 3. - 93,84 m²

*
Površine terasa i loggia obračunate su po adekvatnim koeficjentima.

Tlocrti stanova
Stan broj 1.
Stan broj 2.
Stan broj 3.
Stan broj 4.
Stan broj 5.